MICHAEL BLUM

Klicka på bilderna för att få dem större !

Stilstudie på Putte

Erik "Putte" Pettersson, Svensk junior i Boxning år 1931! Viktklassen var "Fjädervikt" (Putte var Michaels Morfar)

 

Putte var en snabb och teknisk boxare, vilket gav upphov till en del tidningskriverier, här en karikatyr ifrån någon tidning!?

Putte i mitten och basiten Robertsson till vänster 

Swingboys med bla. Tor Hjerpe, Eje Öhman och Putte! 

Under ca. tolv års tid, med bla. uppdrag i "kultur i vården" i två år! Har OLA PETTERSSON och Michael gjort otaliga - Roslagskåserier i "ord & ton" i hela mellansverige! Michaels släkting, OLA är en av landets fina vistolkare och har bla. gjort en visturnè med den STORE THORSTEIN BERGMAN! (På bilden - ses Ola i den Grekiska skärgården)   

3